Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Diegas“

lietuviškų knygų ir atvirukų leidybos draugija Klaipėdoje.

„Degas“, lietuviškų knygų ir atvirukų leidybos draugija. Įsteigta 1914 VI 13 Klaipėdoje Anso Bruožio iniciatyva Lithuania bendrovės leidybinei programai vykdyti. Pirmininkas Martynas Kavolis iš Baitų, iždininkas Jokūbas Bobis iš Bobių. Leido lietuviškas knygas gotišku raidynu. Išleido A. Bruožio sudarytą liaudies dainų, žaidimų ir abiejų Lietuvos dalių lietuvių autorių poezijos almanachą Jaunimo balsai (1914), skirtą bundančiam Mažosios Lietuvos jaunimui. Tuo pat metu Diego draugija, turėjusi leisti knygas ir laikraščius lotynišku šriftu, įsteigta ir Tilžėje. Veikla nutrūko prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Jos vadovai 1919 įstojo į atkurtą Spaudos draugiją.

Vytautas Gocentas

Domas Kaunas