Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Apžvalga“

lietuviškas laikraštis, leistas 1911–1914 Klaipėdoje ir Tilžėje.

„Apžvalga“, lietuviškas laikraštis, leistas 1911–1914 Klaipėdoje ir Tilžėje. Įsteigė ir leido pasiturintys Klaipėdos miestiečiai ir apskrities ūkininkai. Nuo 1913 III 11 užsiregistravo kaip ribotos atsakomybės spaudos bendrovė „Lituania“. Ėjo du kartus per savaitę, nuo 1914 IV 1 savaitraštis. Spausdintas gotišku šriftu. Rašė apie Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenimą, informavo apie Rytų Prūsijos vidaus ir užsienio politiką. Laikraštis domėjosi Didžiosios Lietuvos gyvenimu, rūpinosi kultūros palikimu, Lietuvos šviesuolių įamžinimu, žadino meilę gimtajai kalbai, puoselėjo lietuvybę, spausdino literatūros kūrinėlius. Leido priedus: Pridėtka prie Apžvalgos, Bitelė (1912–1913) ir kitus. Kai kilo Pirmasis pasaulinis karas, 1914 IX 18 išėjo paskutinis Apžvalgos numeris. Iš viso išėjo 309 numeriai. Redagavo Ansas Baltris, Mikelis Ašmys, Kristupas Lekšas, J. Tramišius, Ansas Bruožis. Spausdino Martyno Jankaus spaustuvė Klaipėdoje, vėliau Enzio Jagomasto spaustuvė Tilžėje.

ŽE

Iliustracija: „Apžvalgos“ laikraščio antraštė