Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Verein zur Förderung der Bibel bei der litauischen Nation

Biblijos platinimo tarp lietuvių tautos draugija, Mažosios Lietuvos lietuviškų Biblijų leidybos pradininkė.

Verein zur Förderung der Bibel bei der litauischen Nation [Biblijos platinimo tarp lietuvių tautos draugija], Mažosios Lietuvos lietuviškų Biblijų leidybos pradininkė. 1809 grupė Karaliaučiaus teologų (L. E. von Borowskis, L. M. Rėza, S. G. Waldas ir kiti) užmezgė ryšius su Britų ir užsienio kraštų Biblijos draugija Londone. 1810 iš Londono gauta 700 svarų sterlingų parama ir surinkta 1300 egzempliorių prenumerata. 1816 baigta spausdinti Biblija išpirkta per 2 metus. Vėliau lietuviškų Biblijų leidimu rūpinosi Prūsijos Biblijos draugijos Karaliaučiaus skyrius, įsteigtas 1814, su Verein zur Förderung der Bibel bei der litauischen Nation susijungęs 1818.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga: Lietuviškos knygos raida 1547–1940. V., 1996.