Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos lietuviškų krikščioniškų raštų leidimo draugija

Draugystė ant Iszleidimo krikszczioniszkų Rasztų lietuviszkoje Kalboje, baptistų 1911 įkurta organizacija.

Klapėdos lietùviškų krikščióniškų rãštų leidmo draugijà, Draugystė ant Iszleidimo krikszczioniszkų Rasztų lietuviszkoje Kalboje, įkurta baptistų 1911. Draugija pakartotinai išleido 8 nedidelių (2–8 p.) leidinių seriją religinės moralės tema ir nemažą giesmyną Naujos giesmių knygos... (apie 1911). Smulkius spaudinius spausdino baptistų centro Kaselyje J. G. Onckeno įpėdinio bendrovės spaustuvė, giesmyną – O. von Mauderodė Tilžėje. Martynas Kairys (iš Bružų) prižiūrėjo raštų leidybą, taisė korektūrą ir sudarė giesmyną. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, draugijos veikla nutrūko. Draugijos vadovai: pamokslininkas R. Schefleris, broliai M. Kairys, J. Anskolė, Jurgis Skvirblys, J. Nelaimiškis, seserys Bedžentaitės.

Dar skaitykite Krikščioniškųjų raštų lietuvių kalba leidimo draugija.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 232.

MLEA

Algirdas Žemaitaitis