Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuviškų knygų draugija

Lietuvių knygos draugija, pirmoji Mažosios Lietuvos knygų leidimo draugija.

Lietùviškų knỹgų draugijà, Lietùvių knỹgos draugijà, pirmoji Mažosios Lietuvos knygų leidimo draugija. Įkurta 1894 Tilžėje Martyno Jankaus, Georgo Sauerweino-Girėno ir kitų kultūros veikėjų. Buvo numačiusi leisti ir platinti šviečiamojo turinio literatūrą, pirmiausia kalendorius. Nustatytas tik vienas draugijos leidinys – apysaka Ištrauktas iš bedugnės (Tilžė, 1894). Dėl draugijos vadovų nesutarimų ir visuomenės abejingumo netrukus draugija nutraukė veiklą.

Vytautas Gocentas