Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lituania“, 1

Mažosios Lietuvos lietuvininkų spaudos kooperatyvas.

„Lituania“, 1, Mažosios Lietuvos lietuvininkų spaudos kooperatyvas, nuo 1913 III 11 ribotos atsakomybės bendrovė (įstatinis kapitalas 20 000 markių), leidusi, gaminusi ir platinusi lietuvišką spaudą. Veikė 1911–1916 ir 1919–1920 Klaipėdoje. Steigimo iniciatoriai ir vadovai Fricas Ambrazaitis, Jurgis Lėbartas, Jokūbas Pėteraitis. 40 „Lituania“ narių buvo pasiturintys Klaipėdos miestiečiai, apskrities lietuviai laukininkai. Savo leidinius (pirmiausia laikraštį „Apžvalga“) „Lituania“ spausdino Martyno Jankaus Klaipėdos spaustuvėje. Kilus nesutarimų tarp spaustuvininko ir Apžvalgos leidėjų, pastarieji 1912 IX 2 varžytinėse spaustuvę nusipirko. Kurį laiką ji tvarkyta J. Lėbarto vardu, o padidinus kapitalą ir narių skaičių, įsteigta pirmoji lietuviškoji ribotos atsakomybės bendrovė, pasivadinusi Lituania. Leido lietuvių tautinius interesus gynusį laikraštį Apžvalga (1911–1914) su literatūriniu priedu „Bitelė“ (1912–1913), išspausdino 11 knygų ir smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba: draugijų įstatų, renginių programų, atsišaukimų. Svarbiausios knygos: eilėraščių rinkinys Jaunimo balsai (1914), istorinis pasakojimas Naėmė, arba Jeruzalės paskutinios dienos (1913), J. Lėbarto elementorius Pyvelės, arba Lietuviškų kūdikių knygelė (1915), „Sandoros“ draugijos bibliotekos katalogas (1913), „Apžvalgos“ kalendros (1911–1912), Lietuvių kalendros (1913–1919). Lituania nustojo veikti dėl vokiečių verslininkų komercinio boikoto ir vokiečių nacionalistų užpuolimų (buvo nusiaubę spaustuvę) bei atsiradus kitoms lietuviškos spaudos draugijoms ir įmonėms. Nuo 1919 VII 1 įmonę nuomojo F. V. Šaulinskis, o 1920 V 15 ją nupirko ir Lituania likviduota.

Domas Kaunas