Mažosios Lietuvos
enciklopedija

John William Pierson

Džonas Viljamas Pyrsonas, XIX a. anglų kilmės vokiečių kalbininkas, istorikas.

Pierson John William (Džonas Viljamas Pýrsonas) 1833 VI 29 Dancige 1899 VIII 19 Berlyne, anglų kilmės vokiečių kalbininkas, istorikas. Studijavo Karaliaučiuje ir Jenoje, kur jam suteiktas daktaro laipsnis. Nuo 1859 Dorotheum mokyklos Berlyne mokytojas. Profesorius (1870). Gerai susipažinęs su ano meto lyginamosios kalbotyros darbais, Piersonas susidomėjo prūsų kalba kalba ir praeitimi. 1871 parengė Mato Pretorijaus veikalo Deliciae Prussicae… [Prūsijos įdomybės…] ištraukų ir atpasakotų santraukų leidinį. Parengė veikalus: Preussische Geschichte, 1864 [Prūsijos istorija], Elektron oder über die Vorfahren, die Verwandtschaft und den Namen der alten Preussen, 1869 [Elektronas, arba Apie senųjų prūsų protėvius, giminystę ir vardą], Leitfaden der preussischen Geschichte, 1865 [Prūsijos istorijos vadovėlis], Bilder aus Preussens Vorzeit, 1872 [Prūsijos senieji vaizdai su apysaka Hercus Monte], Über die Nationalität und Sprache der alten Preussen, 1873 [Apie senųjų prūsų tautybę ir kalbą], Der Grosse Kurfürst, 1873 [Didysis kurfiurstas], Altpreussischer Wörterschatz, 1875 [Senųjų prūsų leksika] ir kita. Leidinyje Altpreussische Monatsschrift (1870, nr. 179) išspausdinta Ein altpreussisches Gedicht [Vienas senųjų prūsų eilėraštis], kur bandė vokiškai užrašytą raudą parašyti prūsiškai; šiame žurnale spausdino ir kitus savo darbus. 1895 žurnale Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft paskelbė ir lietuviškų etimologijų. Apysakoje Hercus Monte atskleisti politiniai, etniniai ir etiniai motyvai (vėliau plėtoti kitų autorių kūriniuose apie Herkų Mantą): krikščionybės skelbimas ugnimi ir kalaviju, prūsų prisirišimas prie savo senojo tikėjimo, jų ryžtinga kova, riteriška draugystė, grįžimas į savo tautą. Ten sutalpinta daug istorinės, etnografinės medžiagos, aprašyti ir kiti prūsų veikėjai: Dusburgo kronikoje paminėtieji Auktumas, Divanas, Glandas, Glapas. Įvesta legendinių bei mitologinių dalykų: Brutenis, Videvutis, Krivis, Romovė, šventoji ugnis, ožio aukojimas, duonos kepimas, Perkūnas, Patulas ir kita. Pateikta vėliau F. Lubojatzky apysakoje išplėtota Manto ir Hirtzhalso susitikimo scena. Ši apysaka išversta į lietuvių kalbą Erkus Monte arba Kryžiokai Prūsuose ir Lietuvoje (1929; vertėjas Lazdaitis (Ansas Bruožis), leidėjas Enzys Jagomastas). Ši Piersono apysaka buvo pirmasis literatūrinis kūrinys apie Herkų Mantą, išverstas į lietuvių kalbą.

Jurgis Mališauskas

MLFA

Iliustracija: Johno Piersono knygos „Erkus Monte arba Kryžiokai Prūsuose ir Lietuvoje“ viršelis, 1929