Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Brutenis

Prutenis, legendinio prūsų karaliaus Videvučio brolis, vyriausiasis žynys.

Brutẽnis, Prutẽnis, legendinio prūsų karaliaus Videvučio brolis, vyriausiasis žynys, arba krivis kirvaitis (crywo cyrwaito). Mini XV–XVI a. vokiečių kronikininkai Erasmus Stella, Simonas Grunau ir Lucas Davidas. Pasakojama, kad 521 prūsų susirinkime buvusi pripažinta Brutenio viršenybė atstovauti dievams. 523 Brutenis paskelbęs dievų įstatymus, arba Prūsų teisyną. Vietoj senosios tradicijos pradėtas Patolo, Perkūno ir Patrimpo kultas ir įsteigta centrinė šventovė Rikajotai arba Romuva (Romovė). 573 Brutenis, sulaukęs 132 metų, su broliu Videvučiu iškilmingai susideginęs. Rusų kalbininko Vladimiro Toporovo nuomone, abu broliai yra prūsų mitologiniai herojai, galimas dalykas, dvyniai.

Jonas Trinkūnas