Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franz Lubojatzky

Francas Lubojackis, XIX a. vokiečių rašytojas.

Lubojatzky Franz (Francas Lubojãckis) 1807Dresdene (Vokietija) ?, vokiečių rašytojas. Romanų, apysakų ir apsakymų autorius. Parašė apysaką Herkus Monte [Herkus Mantas]. Iš to, kaip traktuojamas Didysis prūsų sukilimas kūrinyje, galima spręsti, kad Lubojatzkis buvo veikiamas vokiečių istorikų romantikų Augusto Kotzebue ir Johanneso Voigto. Lubojatzkio idėjų kūrinyje aukštinamas Didysis prūsų sukilimas ir jo vadas Herkus Mantas. Kurdamas romantišką herojaus paveikslą Lubojatzkis gerokai nutolsta nuo kronikose pateiktų istorinių faktų (pvz., patekęs į kalėjimą, Mantas pamilsta kalinę, irgi prūsę, o apie ją sužino, išgirdęs ją dainuojant – gėlą dėl tėvynės; juos iš kalėjimo išvaduoja draugai). Manto ir Hirtzhalso, patekusio į prūsų nelaisvę, scena Lubojatzkio apysakoje palyginti su Petro Dusburgo pateiktąja, aprašoma daug išsamiau. Šią kronikos sceną Lubojatzkis vienas pirmųjų įvedė į grožinę literatūrą. Lubojatzkio kūrybą lietuviams skaitytojams pristatė Regina Tumavičiūtė, išvertusi jo apysaką į lietuvių kalbą ir pateikusi apie jį biografinių duomenų.

L: Černiauskas R. Francas Lubojackis // Baltija, 1999, p. 98.

Jurgis Mališauskas