Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Auktumas

Auktuma, Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) vienas vadų.

Áuktumas, Áuktuma (lot. Auttume, Auctume), Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) vienas vadų. Pagudėnas. Spėjama, kad karybai buvo parengtas pačių vokiečių riterių, nes mokėjo apgulti kryžiuočių pilis. Krikšto vardas Mikalojus. 1260 vasarą išrinktas sukilusių pagudėnų vadu. 1263 su varmių vadu Glapu užėmė Heilsbergo pilį prie Alnos aukštupio (kryžiuočiai pasitraukė į Elbingo pilį); toje pilyje pagudėnai gynėsi dar 1274. Auktumo vadovaujami pagudėnai su kitais prūsų sukilėliais 1264 puolė Elbingo pilį, bet nesėkmingai. Manoma, kad Auktumo ir Linkaus vadovaujami sukilėliai buvo išvadavę visą Pagudę. 1274 pagudėnai dar kovėsi prie Elbingo, gynėsi Heilsbergo pilyje, bet kryžiuočiai ją užėmė šturmu. Auktumas žuvo.

Algirdas Budreckis

Algirdas Matulevičius