Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jerkmonas Penčiukas

Erdmannas Penčiukas, XIX a. mokytojas, poetas, spaudos darbuotojas.

Penčiùkas Jerkmonas (Erdmannas) 1847 XII 9 1896 IV 11Būdupėnuose (Ragainės aps.), mokytojas, poetas, spaudos darbuotojas. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją, 1869 paskirtas į Naudvariškius prie Pakriokių, mokytojavo Pakriokiuose, Kalnininkuose, Šilininkuose ir Būdupėnuose. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos kultūrų suartėjimo šalininkas, dėl to persekiotas germanizcijos šalininkų. Lietuvių literatūros draugijos ir „Birutės“ draugijos narys. Palaikė ryšius su Georgu Sauerweinu, Martynu. Jankumi, Jurgiu Mikšu ir kitais visuomenės veikėjais. Bendradarbiavo lietuvių periodinėje spaudoje. Rašė straipsnius politikos, ekonomikos ir publicistikos klausimais leidiniuose „Nemuno Sargas“, „Lietuviškas Politiškas laikraštis“, „Žiūronas“, „Varpas“, „Tetutė“. Pasirašinėjo slapyvardžiais Vijurkas, Mostykla, Krumplys, Utėlius, Ūsorius, Ūsorio Gentainis. Paskelbė eilėraščių, parašė komediją Mūsų sentėviai (neišleista). Keletas eilėraščių Vijurko slapyvardžiu yra V. Kalvaičio išleistose Lietuvos kanklėse (1895).

L: Vanagaitis J. Kovos keliais, 1938, p. 110–111; Tarp knygų, 2004, IV.

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis