Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Lapaitis

Lapaitis Jurgis jaunesnysis, mokytojas, visuomenės veikėjas.

Lapáitis Jurgis jaunesnysis, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, Lauknų pradinės mokyklos mokytojas. 1879 kartu su sakytoju Kristupu Butkeraičiu iš Pašyšių (Šilokarčemos apskritis) ir ūkininku Endrikiu Dainaičiu iš Užrudžių (Pilkalnio apskritis) paskelbė pirmąjį atsišaukimą, ragindamas Mažosios Lietuvos lietuvininkus ginti lietuvių kalbos teises mokyklose. Parašė ir 1879 V 11 nusiuntė karaliui pirmąją peticiją (pasirašytą 16 410 žmonių), kurioje prašoma, kad tikyba lietuvių vaikams visose liaudies mokyklos klasėse būtų dėstoma lietuviškai. 1881 III 21 gautas teigiamas atsakymas. Lapaitis ir vėliau rūpinosi lietuvių kalba. 1896 IV 21 su specialia delegacija nuvyko į Berlyną ir kaizeriui Wilhelmui II įteikė antrąją peticiją. Per 1893 VI 15 rinkimus į Ciesorystės seimą (Vokietijos reichstagą) Lietuviška konservatyvų skyrimo draugystė iškėlė Lapaitį kandidatu nuo Labguvos ir Vėluvos apskričių; gavęs 116 balsų prieš 7186, nebuvo išrinktas. Kaip ir ūkininkas Dovas Zaunius Tilžės–Pakalnės apygardoje kandidatavo ir į 1893–1898 Karalijos seimą (landtagą). Nebuvo išrinktas.

Algirdas Žemaitaitis