Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tetutė“

satyrinis laikraštis.

„Tetùtė“, satyrinis laikraštis, leistas 1891–1893 Bitėnuose, Tilžėje. Pirmasis lietuvių satyrinis laikraštis, ėjo nereguliariai. Beveik visą tekstą parašė, redagavo ir leido Martynas Jankus. Bendradarbiavo J. Penčiukas, Jonas Šliūpas. Vieni straipsniai spausdinti lotyniškomis, kiti gotikinėmis raidėmis. Spausdino Jankaus spaustuvė Tilžėje. Išėjo 13 numerių.

ŽE