Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Jakštas

XX a. bibliofilas, kraštotyrininkas. Lietuvos kariuomenės majoras.

Jãkštas Petras 1896 X 16Stramiliuose (Rokiškio vlsč.) 1988 XII 4Šilutėje, bibliofilas, kraštotyrininkas. Lietuvos kariuomenės majoras (1938). 1918 Petrapilyje baigė gimnazijos prie Šv. Kotrynos bažnyčios 6 klases, 1923 – Lietuvos karo mokyklą, 1927 – Klaipėdos lietuvių suaugusiųjų gimnaziją. 1927–1932 Vytauto Didžiojo universitete studijavo lyginamąją kalbotyrą ir lietuvių kalbą. 1923–1927 tarnavo 7-ajame pėstininkų (Butigeidžio) pulke Klaipėdoje. Rūpinosi karių kapais, bendravo su Klaipėdos krašto veikėjais, vedė moksleivių ekskursijas, juos tautiškai auklėjo. 1927 perkeltas į Kauną, ėjo įvairias pareigas Vyriausiajame kariuomenės spaudos ir švietimo skyriuje, bet ryšių su Klaipėdos krašto mokyklomis nenutraukė. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje, pasirašydamas Prieteliaus, Stramiliečio, Rokiškėno slapyvardžiais. 1930–1931 ir 1935 redagavo Lietuvos savaitraštį Karys, Nuo 1931 knygos mėgėjų draugijos ir Lietuvių enciklopedijos redakcinės kolegijos Karinio skyriaus narys. 1928–1936 Žuvusiųjų ir mirusiųjų karių kapų tvarkymo komisijos sekretorius. 1941 paleistas į atsargą, dirbo Lietuvos mokslų akademijos lietuvių kalbos sekretoriumi. Slėpdamasis nuo bolševikų represijų, 1944–1955 gyveno nelegaliai – darbininko Antano Putriūno pavarde. Legalizavęsis apsigyveno Šilutėje, kur jau gyveno šeima. 1955–1984 Šilutės automobilių kelių valdybos ūkvedys tiekėjas, gamybos meistras. Laisvalaikiu rinko medžiagą apie Mažąją Lietuvą (sovietmečiu nutylimą kraštą), tapo vienu geriausių jo žinovų. Dėl okupacinio režimo politikos Jakšto darbai tuomet nebuvo skelbiami. Parašė apie 20 kraštotyros darbų apie Mažąją Lietuvą ir kitką. Svarbiausi: Vadovas po literatūrinę Šilutę (1982); Vydūną prisiminus; Kova su vandeniu buvusioje Šilutės apskrityje (1983); Iš Kuršių nerijos gyvenviečių praeities (1984); Žiupsnelis žinių apie senuosius Juknaičius; Užupinė Šilutės apskrities dalis (1985); Lietuviškas arklys (iš Mažosios Lietuvos arklininkystės praeities); Šilutės miesto gatvių istorija (1986); Šilutės rajono dvarams paminėti (1987); publikuota – Senoji Rusnė (1992; kolektyvinėje monografijoje Rusnė); knyga Senoji Šilutė (1994).Už šią knygą ir ilgametę kraštotyros veiklą 1995 Jakštui paskirta Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premija (po mirties). Vertinga Jakšto 1938 parengta bibliografinė rodyklė – lietuvių karinės literatūros apžvalga nuo XVI amžiaus. Bendradarbiavo su Šilutės Frydricho Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės muziejumi (pateikė eksponatų), rašė į Šilutės rajono laikraštį Pamarys ir kitur. Padovanojo Vilniaus universiteto mokslo bibliotekai retų knygų rinkinį. Apdovanotas Gedimino ordinu (1938). Petro Jakšto vardu pavadinta gatvė Šilutėje (1989).

Virginija Veiverienė

Iliustracija: Petras Jakštas, 1988

Iliustracija: Petro Jakšto knygos „Senoji Šilutė“ viršelis, 1994