Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leonas Gineitis

XX a. lietuvių literatūrologas. Vienas žymiausių Mažosios Lietuvos lietuvių literatūros tyrėjų.

Ginetis Leonas 1920 XI 16Krūminiuose (Utenos aps.) 2004 I 25Vilniuje), literatūrologas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras (1993). 1949 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1952 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute (dabar Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Vienas žymiausių Mažosios Lietuvos lietuvių literatūros tyrinėtojų. Monografijose Kristijono Donelaičio „Metai“ (1954), Kristijonas Donelaitis ir jo epocha (1964; papildytas leidimas 1990) bei Kristijonas Donelaitis ir jo aplinka (1998) plačiai išnagrinėjo lietuvių literatūros klasiko gyvenimą, asmenybę, kultūrines bei visuomenines sąlygas, poetą veikusią literatūrinę aplinką XVIII a. Prūsijoje. Originalus darbas – Prūsiškasis patriotizmas ir lietuvių literatūra (1995). Jame atsakoma į klausimą, kas teikė jėgų atsilaikyti prieš šimtmečius trukusią Mažosios Lietuvos lietuvių natūralią asimiliaciją ir prievartinę germanizaciją, kas davė papildomų impulsų lietuviškos raštijos plėtotei. Tai tautinis ir kraštietiškas patriotizmas, būdingas ne tik lietuvių, bet ir daliai vokiečių šviesuolių (kartais netgi provincijos valdžios atstovams, kurie laikė save prūsų palikuonimis). Apie Mažąją Lietuvą rašoma ir Gineičio monografijose Klasicizmo problema lietuvių literatūroje (1972), Lietuvių literatūros istoriografija. Ligi 1940 m. (1982). Gineitis – kolektyvinio akademinio darbo Lietuvių literatūros istorija (1957–1961, t. 1–3) vienas autorių. Spaudai parengė Donelaičio Raštų rinkinį (1977), parašė jam įvadą, sudarė žodynėlį, pateikė komentarų. Buvo Valstybinės komisijos K. Donelaičio palaikams surasti pirmininkas.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Leonas Gineitis, 1970