Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Schleicher

Augustas Šleicheris, XIX a. vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas ir lituanistas.

Schleicher August (Augustas Šleicheris) 1821 II 19Meiningene 1868 XII 6Jenoje (Vokietija), vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas ir lituanistas. Vienas žymiausių pasaulio kalbininkų. Rusijos Mokslų akademijos užsienio narys korespondentas (1857). Nuo 1840 studijavo Leipcigo ir Tübingeno universitetuose. 1846 baigė Bonnos universitetą. 1850–1857 Prahos, 1857–1868 Jenos universitetų profesorius. Susidomėjo lietuvių kalba. 1852 išsirūpinęs lėšų iš Vienos mokslų akademijos lietuvių kalbos mokymuisi ir tyrinėjimui atvyko į Karaliaučių, kur susitiko su Frydrichu Kuršaičiu ir Georgu Heinrichu Ferdinandu Nesselmannu. A. Schleicheris išvyko į Prūsų Lietuvą mokytis kalbos iš paprastų kaimiečių. Daugiausia gyveno Kakšiuose, aplankė daugybę Mažosios Lietuvos vietovių. 5 mėnesius mokėsi lietuvių kalbos, rinko tautosaką, stebėjo lietuvininkų papročius ir buitį. Konsultantu pasirinko lietuvių mokytoją Kristupą Kumūtaitį, kurio namuose ilgiausiai ir gyveno. A. Schleicheris patobulino kalbotyros lyginamąjį metodą, sukūrė genealoginio kalbų medžio teoriją. Be lietuvių kalbos domėjosi botanika, Čarlzo Darvino teorija. 1853 Vienos imperatoriškosios mokslų akademijos darbuose paskelbta A. Schleicherio studija Lituanica. Joje nagrinėti lietuvių rašybos klausimai, aptarta Jokūbo Brodovskio žodynas, Martyno Mažvydo Katekizmas. 1856 Prahoje išleido Litauische Grammatik [Lietuvių kalbos gramatika]. 1857 išleista A. Schleicherio knyga Litauisches Lesebuch und Glossar [Lietuvių kalbos skaitiniai ir žodynas], kuriame įdėtos 63 dainos, apie 1500 smulkiosios tautosakos vienetų ir 40 pasakų. Šios 2 knygos sudarė Handbuch der litauischen Sprache [Lietuvių kalbos vadovą]. A. Schleicherio gramatikoje pirmą kartą plačiai, nuosekliai aprašyta lietuvių kalbos struktūra. Tai pirmoji mokslinė lietuvių kalbos gramatika, kuri turėjo nemažą įtaką lietuvių kalbos rašybos formavimuisi ir vakarų aukštaičių tarmės (būdingos Mažajai Lietuvai) pasirinkimui bendrinės kalbos pagrindu. A. Schleicheris parengė ir pirmąjį mokslinį Kristijono Donelaičio raštų leidimą Christian Donaleitis. Litauische Dichtungen, kurį 1865 išleido Peterburgo Mokslų akademija. Rengdamas spaudai šį veikalą konsultavosi su F. Kuršaičiu, jam talkininkavo K. Kumutaitis, mokytojas Jurgis Meškaitis, A. Baranauskas. 1861–1862 išleido Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen [Indoeuropiečių kalbų lyginamosios gramatikos kompendiumas].

A. Schleicherio gyvenimą Mažojoje Lietuvoje aprašė vokiečių žurnalistas Otto Glagau, apybraižoje Lietuvininkų kalba ir poezija rašęs apie A. Schleicherio kelionę į Lietuvą (minėta, kad A. Schleicheris gyvenęs pas mokytoją Maroldą Kuršiuose ir su juo šeštadieniais eidavęs į Pilkalnį).

L: Mališauskas J. Kaip lietuvininkas bandė sudoroti Augustą Šleicherį // Klaipėda, 1996 II 26; Sabaliauskas A. Schleicher August // Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999.

Iliustracija: Augustas Schleicheris / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio

Iliustracija: Prie Augusto Schleicherio kapo Jonas Kilius, Jokūbas Skliutauskas, Albinas Jovaišas, 1994 / Iš Jono Kiliaus rinkinio