Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Brodovskis

Jacob Brodowski, žymiausias XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynininkas.

Brodòvskis Jokūbas (pasirašinėjo Brodowski) 1692Geldapėje 1744Trempuose (Darkiemio aps.), žymiausias XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynininkas. Nuo 1713 Trempų precentorius. Michaelio Mörlino idėjų veikiamas, 30 metų entuziastingai rinko lietuvių kalbos ir tautosakos medžiagą, apie 1740 parengė Lexicon Germanico–Lithvanicvm et Litvanico–Germanicvm [Vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodynas] du tomus (išliko pirmoji nepilna rankraščio dalis, p. 39–1050 in folio; dabar saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Žodyno vokiškas registras parengtas naudojantis Biblijos konkordansais, o lietuviški atitikmenys imti iš spausdintų XVIII a. protestantų leidinių, rankraštinio Friedricho Pretorijaus Clavis Germanico–Lithvana [Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas] ir iš šnekamosios kalbos. Dėl pirmą kartą lietuvių leksikografijoje sukauptos gausios ir įvairios šnekamosios kalbos leksikos bei smulkiosios tautosakos (tai ir didžiausias XVIII a. lietuvių smulkiosios tautosakos rinkinys) Augustas Schleicheris žodyną pavadino Thesaurus linguae lithvanicae [Lietuvių kalbos lobynas]. Pasak Jurgio Lebedžio, Brodovskis pradėjo naują lietuvių leksikografijos etapą. Žodyne šalia Biblijos tekstų iliustracijų gausu leksinės ir darybinės sinonimikos, patarlių, priežodžių, frazių ir mįslių, pateikiamos amatininkų, augalų, žuvų ir kitos nomenklatūrinės grupės, šalia miestų pavadinimų nurodomas atstumas tarp jų ir panašūs duomenys. Dėl to Brodovskio žodynas turi enciklopedinio žodyno bruožų, nors leksikografiškai dar ne visur tinkamai apdorotas, be griežtesnės žodžių atrankos. Užrašytos patarlės, priežodžiai ir mįslės buvo panaudotos Kristijono Milkaus žodyne, Augusto Schleicherio darbuose ir per XIX a. lietuvių kalbos žodynus pasiekė dabartinę lietuvių kalbą bei joje įsitvirtino.

L: Ostermeyer G. Gedanken von den alten Bewohnern des Landes Preussen... Königsberg und Leipzig, 1780, S. XXXVI; Schleicher A. Lituanica // Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Bd. XI. Wien, 1853, S. 87; Smulkioji lietusių tautosaka XVII–XVIII amžiuje [Parengė J. Lebedys]. V., 1956, p. 17–40: Biržiška V. Jokūbas Brodovskis // Aleksandrynas. II. Chicago, 1963 (V., 1990), p. 55–56; Jonynas A. Lietuvių folkloristika iki XIX a. V., 1984, p. 231–237; Gineitis L. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. V., 1990, p. 107–112.

Vincentas Drotvinas