Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Glagau

Otas Glagau, XIX a. vokiečių žurnalistas.

Glagau Otto (Otas Glagau) 1834 Karaliaučiuje 1892 Berlyne, vokiečių žurnalistas. 1867 kelionės įspūdžius po Mažąją Lietuvą aprašė Berlyno laikraščiuose Nationalzeitung ir Daheim. Apybraižos Litauen und Littauer [Lietuva ir lietuviai] buvo išleistos 1869 Tilžėje; apie jas anuomet parašyta 9 recenzijos. Glagau naudojosi Eduardo Giseviaus surinkta medžiaga (to nenurodė) ir Martyno Liudviko Rėzos knyga Dainos oder Littauische Volkslieder (1825). Keturių apybraižų vertimai į lietuvių kalbą paskelbti rinkinyje Lietuvininkai (1970). Jo apybraižose yra užgaulių atsiliepimų apie lietuvius.

Vacys Milius