Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Visuomenės sąjunga

Klaipėdos krašto valstybinių įstaigų ir įmonių lietuvių tarnautojų organizacija, veikusi 1928–1939.

Visúomenės sjunga, Klaipėdos krašto valstybinių įstaigų ir įmonių lietuvių tarnautojų organizacija, veikusi 1928–1939. Centras Klaipėdoje. Tikslas – padėti Lietuvos vyriausybei įtvirtinti lietuvių ekonomines, politines ir kultūrines pozicijas Klaipėdos krašte. Vyriausybė rėmė materialiai. Visuomenės sąjunga turėjo savo fondą, atstovų Klaipėdos krašto seimelyje: III ir IV (1930, 1932) seimeliuose – po 1, V ir VI (1935, 1938) – po 2, Klaipėdos miesto delegatų susirinkime 1930 – 3, 1933 – 6, 1936 – 5 atstovus. 1938 buvo 1400 narių, 32 skyriai. Žymūs nariai: Kazys Trukanas (pirmininkas), Martynas Anysas, Endrius Borchertas, Viktoras Gailius, Martynas Jankus, Jonas Kybrancas, Erdmonas Simonaitis.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992.

Iliustracija: Grupė Visuomenės sąjungos narių, 1928 / Iš Gedimino Šimkaus šeimos albumo