Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto seimelis

Klaipėdos krašto gyventojų renkamas aukščiausias autonominės valdžios organas.

Klapėdos krãšto seimẽlis, Klaipėdos krašto gyventojų renkamas aukščiausias autonominės valdžios – įstatymų leidžiamasis – organas. 1925 X 19 surengti pirmieji rinkimai į krašto seimelį. Išrinkti 29 atstovai (žr. lentelę). 1925–1938 rinkti 6 Klaipėdos krašto seimeliai. Juose vokiečių partijos gaudavo daugiausia balsų ir atstovų. Nors vėlesniuose Klaipėdos krašto seimeliuose jų balsų ir atstovų mažėjo, jos išlaikė balsų daugumą ir sudarė daugumos partijų bloką, kuris lėmė svarbiausių Klaipėdos krašto klausimų sprendimą. Daugumą turinčios partijos Klaipėdos krašto seimeliuose vieningai kliudė Lietuvos vyriausybės politikai, sabotavo ją, trukdė krašto ekonomikai susilieti su Lietuvos ūkiu. Iš 6 seimelių tik 5 normaliai baigė savo kadenciją. Kiti Klaipėdos krašto seimeliai gubernatoriaus buvo paleisti. 4-ąjį seimelį jo atstovai boikotavo, nesirinko į posėdžius. I seimelio pirmininkas buvo J. Krausas (Klaipėdos krašto tautos partija), II, III, IV – K. Dresleris (Klaipėdos krašto žemės ūkio partija), V – A. Baldžius (Vienybės sąrašas klaipėdiečių). Klaipėdos krašto seimelio kompetencijai pagal Klaipėdos krašto statutą priklausė politinė ir ekonominė savivalda, tikybos ir švietimo reikalai, rūpinimasis visuomenės sveikata ir pašalpomis, veterinarine tvarka, socialine apsauga ir darbo santykiais, vietinės reikšmės geležinkeliais ir plentais, vietinės reikšmės viešaisiais darbais, civiline, baudžiamąja, agrarine, miškų ir prekybos legislacija, nusavinimu viešiems reikalams (autonominės galios kompetencijos ribose), būdų nusavinimui atlyginti nustatymu, vietos gyventojų pažymėjimo įgijimu, teismų organizacija ir kompetencija, krašto viešaisiais finansais ir turtais, miško plukdymu ir laivyba krašto upėmis bei kanalais, mažumų apsauga Klaipėdos krašte, krašto oficialių kalbų vartojimu autonominės galios kompetencijos ribose, statuto pakeitimo sumanymais, valstybės Konstitucijos nuostatų įgyvendinimu, Lietuvos tarptautinių sutarčių vykdymu, krašto sričių ir tarptautinės privačios teisės dalykais. Seimelio leidžiamieji įstatymai krašto sričių privačios teisės reikalais turėjo būti pagrįsti pirminiu susitarimu su atitinkamais valstybiniais organais.

Lent. Rinkimų į Klaipėdos krašto seimelius rezultatai (1925–1938)
Seimelių Nr. ir jų rinkimų datos Iš viso rinkėjų balsų Iš viso išrinkta atstovų Lietuviškų partijų balsai Lietuviškų partijų atstovų skaičius Vokiškų partijų balsai Vokiškų partijų atstovų skaičius Kitų sąrašų balsai Kitų sąrašų atstovų skaičius
I. 1925 X 19 62 517 29 3 761 2 58 480 27 276 0
II. 1927 VIII 30 54 746 29 7 311 4 45 968 25 1 467 0
III. 1930 X 10 49 630 29 8 817 5 38 361 24 2 452 0
IV. 1932 V 4 45 767 29 11 968 5 52 903 24 896 0
V. 1935 IX 29 1 962 061 29 369 457 5 1 592 604 24
VI. 1938 XII 11 2 095 206 29 268 585 4 1 826 621 25

L: Valsonokas R. Klaipėdos problema. V., 1989; Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992.