Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kybrancas

Jons, Jonis Kybrancas, XX a. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, bankininkas.

Kýbrancas Jonas, Jons, Jonis(1897 VI 27Pėžaičiuose (Klaipėdos aps.) 1967 VIII 2Šilutėje, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, bankininkas. Osvino Kybranco tėvas. Kilęs iš senos lietuvininkų giminės. Tėvas Pėžaičių laukininkas Mikelis Kybrancas (1866–1940), motina Marinkė (Marė) Naujoks-Kybrancienė (1870–1946). Abu palaidoti Pėžaičiuose. 1911 IX 10 kunigo Emilio Bleiweisso kartu su Ieva Simonaityte įžegnotas Vanagų bažnyčioje. 1931 baigė neakivaizdžiai Berlyno aukštąją prekybos mokyklą. 1933 eksternu išlaikė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos 4 klasių egzaminus. Per Pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos kariuomenės grenadierius; kovėsi Karpatų ir Prancūzijos frontuose. Dėl lėšų stokos negalėjo mokytis pedagogu. 1923 dirbo Tautiniame lietuvių banke Klaipėdoje, vėliau šio banko Pagėgių skyriaus buhalteris, valdytojas. 1928–1931 Berlyno aukštojoje prekybos mokykloje baigė neakivaizdinius ekonomikos kursus. Nuo 1929 Žemės ūkio banko Klaipėdos skyriaus buhalteris, vyriausiasis buhalteris, vicedirektorius. 1939 kovo mėn. hitlerinei Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą pasitraukė į Didžiąją Lietuvą (optantai). 1941 repatrijavo į Vokietiją, dirbo Žemės ūkio banke Zossene (prie Berlyno). 1945 VIII–1959 VII Žemės ūkio banko Šilutės skyriaus valdytojas. Vėliau pensininkas. Dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime. Artimai bendravo su Martynu Jankumi, Vydūnu, Ieva Simonaityte. Buvo „Aukuro“ draugijos aktyvus narys ir rėmėjas, „Santaros“ tarybos prezidiumo narys, nuo 1929 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos valdybos narys. Tvarkė finansinius reikalus, rasdavo krašte ūkininkų, kurie priglausdavo steigiamą privačią lietuvišką mokyklą. Prisidėjo statant, steigiant ir finansuojant Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, Šilutės ir Pagėgių progimnazijas, kitas mokyklas. Nuo 1934 Klaipėdos krašto lietuvių organizacijų vykdomojo komiteto pirmininkas, 1932 Klaipėdos krašto seimelio lietuvių frakcijos narys. 1926 vedė Laugalių ūkininko dukterį Erną Klumbytę (1900–1993). Sūnūs: Osvinas, Arvedas. Kybranco brolis Adomas Kybrancas. Brolis Vilius Kybrancas (1901–1966) ūkininkavo tėviškėje. Po 1939 kovo persekiotas nacistų ir ištremtas su šeima į Įsruties apskritį. Palaidotas su žmona Eva Sunnus-Kybranciene (1901–1962) Pėžaičiuose. Liko sūnus Heinius, dukra Rūta. Sesuo Anna Kybranz-Sunnus (1903–1977 Bremene) ištekėjo už Voveriškių kaimo ūkininko.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939, 2001.

Jurgis Reisgys

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jonas Kybrancas, 1934 / Iš Osvino Kybranco rinkinio

Iliustracija: Žemės banko Klaipėdos skyriaus tarnautojai, apie 1929. Iš kairės I eilėje: Barna, Tendys, sėdi – Jurgis Plonaitis, Abromavičiūtė, Petras Šernas, Jonas Kybrancas; stovi – Dėckys, Pleskys, Sunus, Rotgengeris / Iš Osvino Kybranco rinkinio

Iliustracija: Adomas Kybrancas su seserimi Anna, XX a. pradžia / lš Arūnės Arbušauskaitės knygos „Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939“, 2001

Iliustracija: Vilius Kybrancas / lš Arūnės Arbušauskaitės knygos „Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939“, 2001

Iliustracija: Jonas Kybrancas su tėvais – Mikeliu Kybrancu ir Marinke (Marie) Naujoks, apie 1938 / Iš Osvino Kybranco rinkinio

Iliustracija: Rinkimai Klaipėdos krašte: lietuvių bloko kandidatas Jonas Kybrancas (dešinėje) su Kuršių nerijos žvejais, 1935 / Iš Lietuvos centrinio valstybes archyvo

Iliustracija: Jonas ir Erna Kybrancai savo bute Šilutėje, apie 1960 / Iš Osvino Kybranco rinkinio