Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nemunas“

Tilžės lietuvių jaunimo draugija.

„Nẽmunas“, Tilžės lietuvių jaunimo draugija, įsteigta 1919 VIII 8 Tilžės lietuvių klubo vadovų iniciatyva. Tarp pirmųjų pirmininkų buvo Ansas Baltris jaunesnysis, Enzys Jagomastas ir kiti. 1921 trečiadienių vakarais draugijos nariai rinkdavosi „Rytojaus“ redakcijoje arba „Ryto“ spaustuvėje, 1922 I 14 Pawlowskio spaustuvėje įvyko visuotinis Nemuno susirinkimas. Draugijos nariams ir visuomenei reguliariai organizuojamuose renginiuose paskaitas skaitė Vydūnas (Kame tautos galybė?, Kaip išlaikyti sveiką savo kūną ir dvasią, Žmogaus pažanga ir ryškėjimas ir kiti), Helsinkio universiteto profesorius Augustas Niemis (Suomių tautos atbudimas ), visuomenės veikėjas Jokūbas Stiklorius, A. Baltris. Nemunas turėjo chorą ir dramos būrelį, kurie rengdavo pasirodymus Tilžės bei gretimų miestų jaunimo draugijų šventėse. 1922 rugsėjį Lauksargiuose Nemunas surengė 3 kraštų lietuvių jaunimo – tilžiškių, lauksargiečių ir Didžiosios Lietuvos – susibroliavimo šventę. Šventėje dainavo Nemuno choras, solistai; scenos mėgėjai suvaidino Vydūno pjesę Smarkusis kruša ir A. Daugirdo Tėtė pakliuvo; deklamavo eiles, sakė prakalbas. Į kitą įspūdingą šventę 1924 sausį Tilžėje, Jokūbynės salėje, nemuniečiai sukvietė lietuvių ir vokiečių jaunimą. Sveikinimo kalbą pasakė draugijos pirmininkas E. Jagomastas, scenos mėgėjai suvaidino istorinę pjesę Kalinys ir komediją Vargšas Tadas, didelį pasisekimą turėjo Nemuno choro atlikta daina Užtraukim naują giesmę, broliai. 1922 kovą surengtas smagus Užgavėnių šiupinys. 1923 draugijos bibliotekininke išrinkta Puodžiūnaitė. Nemunas organizuodavo ekskursijas po apylinkes, įsteigė biblioteką, rengė lietuvių kalbos bei rašybos kursus. Tokia Nemuno veikla nepatiko vietiniams vokiečiams. Susidurdama su įvairiais jų trukdymais 1925 draugija priversta užsidaryti.

Vilius Ašmys

Iliustracija: Tilžės jaunimo draugijos „Nemunas“ bibliotekos knygų antspaudas