Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Robertas Niemis

Aukusti Robert Niemi, XIX–XX a. suomių tautosakininkas.

Nemis Augustas Robertas (Aukusti Robert Niemi) 1869 VII 25Peinikkalos dvare (Lemu par.) 1931 X 28Helsinkyje (Suomija), suomių tautosakininkas. 1891 baigė Helsinkio universitetą, nuo 1899 jame dėstė; profesorius (1918). Rinko tautosaką Suomijoje, Lietuvoje ir kitur; 1899 pradėjo tyrinėti lietuvių liaudies dainas. 1902, 1910 lankėsi Didžiojoje Lietuvoje ir Tilžėje. 1919 iš Kauno persikėlė gyventi į Tilžę, kur Lietuvos vyriausybės prašymu rašė darbą apie mokyklos pertvarkymą (Medžiaga Lietuvos mokyklų reformai, 1920). Bendravo su Aleksandru Teodoru Kuršaičiu. Veikalo kalbą taisė Vydūnas. Niemis surinko daugiau kaip 3500 dainų, kurių dalį (1459 dainas ir 26 melodijas) kartu su Adolfu Sabaliausku paskelbė rinkinyje Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje (1912). Suomių ir vokiečių kalbomis paskelbė darbų apie lietuvių tautosaką. Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimuose (1913, liet. 1932, 1996) aprašė dainų rinkimą ir Mažojoje Lietuvoje, apžvelgė lietuvių liaudies dainų raidą, formą, klasifikaciją, ryšius su latvių ir suomių dainomis. Parengė ir išleido knygą suomių kalba Liettuan kirjallisuus, 1925 [Lietuvių literatūra], kurioje daug dėmesio skirta ir Mažajai Lietuvai.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Augustas Robertas Niemis / Iš LKE