Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Montrealio lietuvininkai

Montrealio lietuvininkų bendruomenė.

Montreãlio lietùvininkai. Montrealis – didelis (iki 1975) Kanados miestas ir uostas Šv. Lauryno upės saloje, Kvebeko provincijoje. Turėjo apie 2 mln. gyventojų, iš kurių 67% prancūzų, 33% kitų tautybių (britų, italų, žydų, ukrainiečių, lenkų, kinų, vokiečių, lietuvių ir kitų). Lietuviai pradėjo kurtis XIX a. pabaigoje, prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo apie 3000 lietuvių, po karo nuo 1949 gerokai padaugėjo, jų buvo skaičiuojama net iki 10 000. Su pokarine banga atvyko ir būrys lietuvininkų, aktyvių visuomeniniame darbe. Montrealio lietuvininkų iniciatyva 1950 įsisteigė Montrealio Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos (MLBD) skyrius, pradėtas leisti laikraštis „Lietuvos pajūris“, o savaitraštyje Nepriklausoma Lietuva įvestas skyrius „Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva“. Montrealio lietuvininkai sukūrė Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio centrą (1953) ir Mažosios Lietuvos Fondo (MLF) valdybą (1985). Iš Montrealio lietuvininkų paminėtini: Ieva Andruškevičienė-Pėteraitytė, Edė Jankutė, Ansas Lymantas, Vilius Pėteraitis Marija Šiliauskienė (Ievos Simonaitytės sesuo), Anita ir Rūta Žugaraitės. Visi jie priklausė ir rėmė MLBD bei MLF.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Erdmonas Simonaitis su Montrealio lietuvininkėmis Ieva Andruškevičiene-Pėteraityte (kairėje) ir V. Judzentavičiūte, 1955 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio

Iliustracija: Sausio 15-osios minėjimas Montrealyje: svečias – 1923 Klaipėdos krašto sukilimo vadas Jonas Budrys-Polovinskas, 1952 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio