Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ieva Andruškevičienė-Pėteraitytė

XX a. Mažosios Lietuvos išeivijos visuomenės veikėja, pedagogė, bankininkė.

Andruškẽvičienė-Pėteraitýtė Ieva 1921 VII 13 Vaidauguose (Klaipėdos parapija ir apskritis) 2007 V 3 Montréalyje (Kanada), pedagogė, bankininkė, visuomenės veikėja. Viliaus Pėteraičio sesuo. Lankė Žardės Vaidaugų vokiečių ir lietuvių pradžios mokyklą, lietuvių spartesniąją gimnaziją Klaipėdoje, 1940 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Palangoje, jau po Klaipėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos. Grįžusi į tėviškę, mokytojavo Žardės pradžios mokykloje iki jos uždarymo 1945. Evakuota į Vokietiją, 1948 balandį išplaukė į Montréalį, Kanada. Įsidarbino miesto banke (Bank of Montreal), kuriame išdirbo iki pensijos. Buvo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos viena steigėjų (1950 VII 22) ir ilgametė jos narė, priklausė Mažosios Lietuvos Rezistenciniam Sąjūdžiui ir Mažosios Lietuvos fondui (MLF). Nuo 1992 MLF valdybos narė, šio fondo knygų ir aplinkraščių ekspeditorė, aukų suvestinių sudarytoja, Mažosios Lietuvos etninės kultūros premijos viena mecenačių, lietuvių tautodailės instituto narė, MLF archyvinės medžiagos sąsiuvinių sudarytoja, prof. Viliaus Pėteraičio rankraščių Mažosios Lietuvos tematika korektorė, aktyvi Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėja.

MLFA

Iliustracija: Ieva Andruškevičienė