Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Matthias Friedrich Nicolovius

Motiejus Frydrichas Nikolovijus, XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios Karaliaučiaus knygininkas.

Nicolovius Matthias Friedrich (Motiejus Frydrichas Nikolòvijus) 1768 V 18Karaliaučiuje 1836 V 16 ten pat, vienas žymiausių XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios Karaliaučiaus knygininkų. Nicolovijaus knygynas-leidykla veikė 1790–1818. Nicolovius aktyviai bendradarbiavo su Karaliaučiaus universiteto mokslininkais, išleido Ludwigo Baczko, Johanno Georgo Hamanno, Theodoro Gottliebo Hippelio, Immanuelio Kanto, Ernsto Karlo Krauso ir kitų veikalus. Nicolovius reguliariai leido knygyno katalogus, kuriuose įtraukti Augusto Kotzebue, Jono Šulco ir kitų rašytojų kūriniai. Epizodiškai gyvavo literatūros kritikai artimas Nicolovijaus periodinis leidinys Königsbergische gelehrte Anzeigen, 1791–1792 [Karaliaučiaus mokslo pranešimai]. Po 1818 Nicolovius knygyną pardavė Bornträgeriams, sau pasiliko sumažėjusią leidyklą (vadinta Universiteto knygynu), kurią netrukus pardavė.

L: Krollmann Ch. Altpreußische Biographie. Marburg, 1969; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V.,1996.