Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor Gottlieb Hippel

Teodoras Gotlybas Hipelis, XVIII a. vokiečių rašytojas.

Hippel Theodor Gottlieb (Teodoras Gotlybas Hpelis) 1741 I 31Girdavoje 1796 IV 23Karaliaučiuje, vokiečių rašytojas. 1756–1760 studijavo teologiją Karaliaučiuje. 1762–1765 Karaliaučiaus universitete studijavo teisę. Nuo 1765 dirbo advokatu, 1780 – burmistru ir policijos direktoriumi, 1786 – slaptuoju karo patarėju ir miesto prezidentu. Buvo Immanuelio Kanto ir Johanno Georgo Hamanno draugas. Literatūrinę kūrybą skelbė anonimiškai. Savitas vėlyvojo Apšvietos laikotarpio rašytojas satyrikas. Veikaluose pamokomus tautinius ir filosofinius elementus siejo su pietistiniais lyriniais. Sėkmę atnešė humoristiniai apsakymai, parašyti veikiant Laurenceʼo Sterneʼo kūrybai. Kūrė komedijas, religines giesmes, rašė populiarius filosofinius, moralizuojančio pobūdžio traktatus. Romane Lebensläufe nach aufsteigender Linie, 4 Bde, 1778–1781 [Gyvenimo kelionės kylančia linija, 4 t.] Hippelis kaip kronikininkas su šmaikščiu humoru aprašo to meto Prūsijos kultūrinę ir istorinę aplinką.

L: T. G. Hippel. Sammelwerke. XIV Bde. 1828–39 (neue Ausgabe 1978); J. Kohnen. T. G. Hippel. 1983.

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Theodoras Gottliebas Hippelis / lš Georgo Hermanowskio knygos „Rytprūsiai. Leksikonas. Geografija. Istorija. Kultūra. Visiems, kas myli Rytprūsius“, vokiškai, 1990