Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Karl Kraus

Ernstas Karlas Krausas, XIX–XX a. vokiečių geologas.

Kraus Ernst Karl (Ernstas Karlas Kráusas) 1889 VII 10 Aukštutinėje Bavarijoje 1970 VI 23, vokiečių geologas. Studijavo Münchene gamtos mokslus. Nuo 1922 ekstraordinarinis profesorius Karaliaučiaus universitete. Nuo 1924 geologijos ir paleontologijos profesorius Latvijos universitete. Paskelbė per 90 mokslo straipsnių ir kitų darbų. Rašė apie Rytprūsių ir Rytų Pabaltijo kvarterą (ledynų atsitraukimo istoriją, Žemės plutos judesius): Geologinis vadovas per Rytprūsius (1924–1925), Rytprūsių kvartero tektonika (1925), Rytų Pabaltijo geologinės studijos (1927–1931), Rytų Pabaltijo terciaras ir kvarteras (1928).

Augustinas Linčius