Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Georg Hamann

Johanas Georgas Hamanas, XVIII a. Prūsijos filosofas, rašytojas.

Hamann Johann Georg (Johanas Georgas Hámanas) 1730 VIII 27Karaliaučiuje 1788 VI 21Münsteryje, Vokietijoje, Prūsijos filosofas, rašytojas. Nuo 1746 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, vėliau – teisę. 1758 išgyveno gilią dvasinę krizę. Įvykęs lūžis (gilinimąsi į Bibliją traktavo kaip tiesioginį Dievo kreipimąsi) paveikė jo mąstymą. Nuo 1759 Karaliaučiuje studijavo literatūrą ir Rytų šalių kalbas. 1764 laikraščio Königsberger Zeitung redaktorius, nuo 1767 muitinės tarnautojas; gyveno skurdžiai, 1787 gavo pensiją. Hamannas laikomas iracionalizmo filosofijos pradininku, sukūrė mokymą apie žmogaus sensualistinę sielos-dvasios vienovę, vadinamą kalba. Ji esanti dieviškos prigimties, įprasminanti žmogaus buvimą pasaulyje. Veikalais Sokratische Denkwürdigkeiten, 1759 [Sokratiški apmąstymai] ir Aestetica in nuce, 1762, padėjo pamatus savo poetologinei koncepcijai: dėl Dievo ir gamtos filosofinio sąryšio gamta suvokiama kaip kūrinija, per kurią Dievas kreipiasi į žmogų. Poezija, anot Hamanno, esanti „žmonijos gimtoji kalba“. Atkreipė dėmesį į mažų pavergtų Europos tautų savitą kultūrą, kalbą. Liaudies kalba esanti žmonijos pažinimo šaltinis. Šio, anot Friedricho Karlo von Moserio, „Šiaurės mago“ (Magus im Norden) supratimu, žmonijos pažinimas remiasi trimis knygomis: gamtos, istorijos ir Šventuoju Raštu. Hamannas supažindino visuomenę su baltų tautų liaudies kūryba (su Johannu Gottfriedu Herderiu studijavo latvių ir lietuvių liaudies dainas, mokėsi latvių kalbos). Išvydęs sunkią Prūsijos karaliaus valdinių būklę, ragino visuomenę „palenkti krašto tėvo širdį“ į užmirštuosius valstybės vaikus. Hamanno raštų kalba metaforiška, gausu citatų, užslėptų aliuzijų į Bibliją, antikos ir savo laikmečio autorius, dėl to be komentarų sunkiai suvokiama. Hamanno idėjos turėjo poveikio J. G. Herderiui, Jacobui Michaeliui Reinholdui Lenzui, Johannui Wolfgangui Goethei, Audros ir veržimosi literatūriniam sąjūdžiui bei romantikams.

L: Johann Georg Hamann. Sammelwerke. 6 Bde, 1949–1957; Gajek B. Johann Georg Hamann. Frankfurt am Main, 1979.

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Johannas Georgas Hamannas / Iš Janusz Jasinski knygos „Historia Królewica“, 1994