Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ludwig Adolf Franz Josef Baczko

Liudvigas Adolfas Francas Jozefas Bačko, Bačka, XVIII a. vokiečių istorikas, rašytojas.

Baczko Ludwig Adolf Franz Josef (Liudvigas Adolfas Francas Jozefas Bačko, Bačka) 1756 VI 8Lėciuje (Rytprūsiuose) 1823 III 27Karaliaučiuje, vokiečių istorikas, rašytojas. 1772–1775 Karaliaučiaus universitete studijavo teisę, mediciną, literatūrą, piešimą, tapybą, muziką. 1776 apakęs apsigyveno tėvo dvare, vertėsi medicinos praktika. 1782, grįžęs į Karaliaučių, mokėsi lietuvių, lenkų, rusų kalbų. Nuo 1799 dėstė istoriją Karaliaučiaus universitete ir kitose mokyklose. 1780–1796 leido keletą literatūros ir istorijos žurnalų. Žurnaluose Preussische Tempe (1780–1782), Preussisches Magazin (1783) ir istorijos metraštyje Annalen des Königreichs Preussen (1792–1793) paskelbė Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainų tekstų, straipsnių, lietuvių ir prūsų istorinių dokumentų su komentarais (1254 Mindaugo raštą, kelis XIV a. pabaigos Vytauto ir vieną Jogailos laišką, duomenų iš senovės prūsų mitologijos). Svarbiausi veikalai: Versuch einer Geschichte und Beschreibung der Stadt Königsberg, 1782–1788, 2 Hefte [Karaliaučiaus miesto istorija ir geografija]; Geschichte Preussens, 6 Bde, 1792–1800 [Prūsijos istorija]; Handbuch der Geschichte, Erdbeschreibung und Statistik Preussens, 2 Teile, 1784; II leidimas 1802–1803 [Prūsijos istorijos, geografijos ir statistikos vadovas]. Polemizavo su tais vokičių istorikais, kurie nepagrįstai prūsus kaltino žiaurumu per gynybinius karus su Kryžiuočių ordinu. Labai vertino tautų, gyvenančių Prūsijoje, kultūrą. Parašė dramų, eilėraščių, operečių libretų. Pirmasis parašė objektyvų romaną apie Lietuvos valdovą Vytautą Witold. Grossfürst von Litauen, 2 Bde, 1786–1796; II leidimas 1804 [Vytautas. Lietuvos didysis kunigaikštis], istorinį traktatą Ostpreussens Leiden und Opfer, 1815 [Rytprūsių kančios ir aukos].

Kazys Grigas

Juozas Tumelis