Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Toleikis

XX a. banko tarnautojas, Klaipėdos krašto visuomenės ir kultūros veikėjas.

Tolekis Martynas 1893 III 13Labotakiuose (Klaipėdos aps.) 1962 XI 28Šilutėje, banko tarnautojas, Klaipėdos krašto visuomenės ir kultūros veikėjas. Mikelio Toleikio sūnus, Ievos Onos Toleikytės-Biržienės tėvas. Mirus M. Toleikio motinai, jį augino sesuo Urtė, vėliau brolis Mikelis. M. Toleikis, baigęs privačią mokyklą Berlyne, 1909–1914 dirbo Klaipėdos ir Berlyno bankuose, 1915–1918 dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare tarnaudamas Vokietijos kariuomenėje, daugiausia sanitariniuose daliniuose. 1919–1921 dirbo Lietuvos pramonės ir prekybos banko Virbalio agentūroje Kybartuose, 1921–1929 Lietuvių tautiniame banke, 1929–1939 – Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje diskonto skyriaus vedėju, iki 1944 – šio banko likvidatoriumi. Giedojo Klaipėdos Šv. Jokūbo bažnyčios chore, dalyvavo „Aidos“, Vienybės, „Sandoros“ draugijų veikloje. Buvo „Aukuro“ vienas steigėjų, valdybos narys. Dalyvavo rengiant Vydūno vaidinimus, įvairias paskaitas, dainų šventes. Bendravo su rašytoja Ieva Simonaityte. Buvo akcinių bendrovių Laima, Rytas, Viktorija valdybos narys. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui su šeima slapstėsi pelkėse prie Svencelės. 1945–1949 inventorizavo po karo išlikusius Hugo Scheu kolekcijos eksponatus. Nuo 1950 Pramkombinato buhalteris, Žemės ūkio banko Šilutės skyriaus darbuotojas. Rašė dienoraštį, kuris dukters Ievos Onos Toleikytės-Biržienės parengtas 2008 išėjo knyga Žodis tapo kūnu (sudarytoja Arūnė L. Arbušauskaitė).

Ldk Gedimino IV laipsnio ordinas (1935).

Vytautas Kaltenis