Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Toleikis

XX a. banko tarnautojas, Klaipėdos krašto visuomenės ir kultūros veikėjas.

Tolekis Martynas 1893 III 13Labotakiuose (Klaipėdos aps.) 1962 XI 28Šilutėje, banko tarnautojas, Klaipėdos krašto visuomenės ir kultūros veikėjas. Mikelio Toleikio sūnus, Ievos Onos Toleikytės-Biržienės tėvas. Mirus M. Toleikio motinai, jį augino sesuo Urtė, vėliau brolis Mikelis. M. Toleikis, baigęs privačią mokyklą Berlyne, 1909–1914 dirbo Klaipėdos ir Berlyno bankuose, 1915–1918 dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare tarnaudamas Vokietijos kariuomenėje, daugiausia sanitariniuose daliniuose. 1919–1921 dirbo Lietuvos pramonės ir prekybos banko Virbalio agentūroje Kybartuose, 1921–1929 Lietuvių tautiniame banke, 1929–1939 – Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje diskonto skyriaus vedėju, iki 1944 – šio banko likvidatoriumi. Giedojo Klaipėdos Šv. Jokūbo bažnyčios chore, dalyvavo „Aidos“, Vienybės, „Sandoros“ draugijų veikloje. Buvo „Aukuro“ vienas steigėjų, valdybos narys. Dalyvavo rengiant Vydūno vaidinimus, įvairias paskaitas, dainų šventes. Bendravo su rašytoja Ieva Simonaityte. Buvo akcinių bendrovių Laima, Rytas, Viktorija valdybos narys. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui su šeima slapstėsi pelkėse prie Svencelės. 1945–1949 inventorizavo po karo išlikusius Hugo Scheu kolekcijos eksponatus. Nuo 1950 Pramkombinato buhalteris, Žemės ūkio banko Šilutės skyriaus darbuotojas. Rašė dienoraštį, kuris dukters Ievos Onos Toleikytės-Biržienės parengtas 2008 išėjo knyga Žodis tapo kūnu (sudarytoja Arūnė L. Arbušauskaitė).

Ldk Gedimino IV laipsnio ordinas (1935).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martynas Toleikis, baigęs Berlyne bankininkystės mokslus, apie 1914 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Tautinio lietuvių banko darbuotojai: pirmoje eilėje trečias – Juzupaitis, ketvirtas – Martynas Toleikis, 1929 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Martynas Toleikis, apie 1915 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Martyno Toleikio ir Anos Dovilaitės vestuvės: iš dešinės pirmoje eilėje – Toleikienė iš Dumpių, Plonaitis iš Šeparijos, Jonis Dovilas iš Svencelės, Urtė Plonaitienė iš Šeparijos (Toleikio sesuo), Martynas Toleikis ir Ana Dovilaitė-Toleikienė, Mikelis Toleikis, Dora Toleikienė, Dugniūtė Milda, antroje eilėje – Kristupas Plonaitis, Brita Plonaitienė, Kasperaičiai, Stimbrai, Marytė Krukytė su Hanele Dovilaite ant rankų, Ana Dovilienė, Dugnienė, H. Dugnius, trečioje eilėje – Jonis Toleikis iš Dumpių, Mačkus iš Dovilų, Jurgis Plonaitis, E. Plonaitienė, A. Šušelis, Ana Šušelienė, priekyje tupi Ervinas ir Martynas Dovilai / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Toleikių šeima ant H. Scheu dvaro verandos laiptų: Martynas Toleikis, žmona Ana, dukros Rūta ir Ieva, 1949 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Martynas Toleikis su pirmąja žmona Katerina Meižyte-Toleikiene, apie 1931 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Krikštynos Martyno Toleikio šeimoje Klaipėdoje: Mačkus ir Mačkienė iš Dovilų, Toleikis ir Toleikienė iš Dumpių, Madlinė Toleikienė iš Labotakių, jos sūnus Heinrichas, Skystimienė, Martynas Toleikis, Rūta Toleikytė, Ana Toleikienė, Ana Dovilienė iš Svencelės, Dora ir Mikelis Toleikiai, 1938 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo