Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Toleikis

XIX–XX a. ūkininkas, lietuvybės puoselėtojas.

Tolekis Mikelis 1841 V 24Labotakiuose (Klaipėdos aps.) 1906ten pat; palaidotas Kairių kaimo kapinėse, ūkininkas, lietuvybės puoselėtojas. Martyno Toleikio tėvas, Ievos Onos Toleikytės-Biržienės senelis. Paveldėjo tėvų ūkį, ilgametis Labotakių kaimo seniūnas, Klaipėdos Šv. Jokūbo bažnyčios narys. Žmona Anikė Szmits-Toleikienė (1853 V 14–1894) iš Kaspariškių kaimo. Užaugo 5 jų vaikai: Kristupas, Mikelis, Urtė, Jonis ir Martynas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Mikelio Toleikio iš Labotakių šeima / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Mikelio Toleikio šeima: žmona Dorota Schmidt-Toleikis su sūnumis Horstu ir Martinu / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Dumpiuose pas ūkininką Jonį Toleikį / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Pas Mikelį Toleikį Berlyne: priekyje Martinas ir Horstas, sėdi: Šulcas, Marta Šulcienė-Einorikė, Einorienė-Šmitikė, neatpažintasis, Dorota Toleikienė, Hofmanienė, Martynas Toleikis, apie 1914 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Pirmas iš dešinės – Mikelis Toleikis, priekyje sėdi jo sūnūs Martinas ir Horstas, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Dovilų kieme prie šulinio: Jonis Dovilas, šalia Gertrūda Stimbra, Ana Dovilaitė, Marie Stimbra, Ana Dovilienė su sūnumi Martynu, Jurgis Dovilas (Gertrūda ir Marie yra Anos Dovilienės seserys) / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Šeparijoje pas žveją Plonaitį per dukters Anos sužadėtuves su Adomu Šuišeliu, 1932 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Po Antrojo pasaulinio karo Dovilų sodyboje liko tik šulinys, 1957 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Toleikių namas Klaipėdoje / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo