Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ieva Ona Toleikytė-Biržienė

ekonomistė, visuomenininkė.

Toleikýtė-Birženė Ieva Ona 1938 XI 25Klaipėdoje, ekonomistė, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio narė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkė. Martyno Toleikio duktė. 1955 baigė Šilutės I vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete 1960 baigusi pramonės ekonomiką, dirbo įvairiose lengvosios pramonės įmonėse Vilniuje. Buvo Lelijos fabriko ekonomistė, Audėjo fabriko planavimo skyriaus viršininkė, Skaičiavimo centro, Spartos ekonomistė. Artimai bendravo su rašytoja Ieva Simonaityte, mamos Anos Dovilaitės-Toleikienės jaunystės drauge ir bendradarbe. Kaupia šeimos kroniką, parengė spaudai (2008) tėvo dienoraštį. Vyras Rimantas Biržys, g. 1936, sūnus Martynas, g. 1974, inžinierius ryšininkas. Toleikytė-Biržienė 1996 grįžo į Klaipėdą, atgavo tėvų namą, su sūnaus šeima tvarko sodybą Svencelėje, giminės kapus. Dalyvauja lietuvininkų bendrijos susiėjimuose ir renginiuose, tvarko bendrijos finansinius dokumentus. Kartu su Mažosios Lietuvos fondo Kanados skyriaus iždininke Ieva Adomavičiene surengė akcijų aprūpinant Klaipėdos krašto mokyklas Mažosios Lietuvos enciklopedijos II ir III tomais.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ieva Ona Toleikytė-Biržienė