Mažosios Lietuvos
enciklopedija

literatūros tyrimai

Mažosios Lietuvos literatūros tyrimai.

literatros tyrmai. Mažosios Lietuvos literatūra lietuvių tyrėjų nuodugniau pradėta nagrinėti tik XX a. pradžioje (1915–1918 Mykolo Biržiškos studijos apie Kristijono Donelaičio kūrybą). Sovietmečiu dėl politinių nuostatų dažniau apsiribota K. Donelaičio, Ievos Simonaitytės kūrybos tyrimais (Leono Gineičio ir kitų darbai). Mažosios Lietuvos literatūros tyrimai pradėti plėtoti Atgimimo metais. Iki šiol Lietuvoje beveik netyrinėta Rytprūsių gausi vokiška literatūra, kurioje dažnai minėti senieji prūsai, lietuvininkai, krašto istoriniai įvykiai ar vėlesnių laikų kasdienybė. Literatūrą vokiečių kalba kūrė nemažai lietuvių kilmės poetų bei rašytojų. Daugelis jų Lietuvoje dabar nežinomi. Nėra studijų apie lietuviškus ir baltiškus motyvus Rytprūsių ir Vokietijos literatūroje. Rytprūsių vokiškos literatūros tirimai plėtoti dar XVIII a. (Georgo Christopho Pisanskio darbai). Vėliau tam skirta daug studijų. Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje literatūros tyrimo veikalus rengė Helmutas Motekatis.