Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Christoph Pisanski

Georgius Christophorus Pisanius, XVIII a. teologas, literatūros istorikas.

Pisanski Georg Christoph (Pizánskis, lot. Georgius Christophorus Pisanius) 1725 VIII 13Johannisburge (Rytprūsiai) 1790 X 11 Karaliaučiuje, teologas, literatūros istorikas. Teologijos daktaras ir profesorius (1773). 1748 baigė Karaliaučiaus universitetą, 1748–1759 mokytojas Karaliaučiuje, nuo 1759 Knypavos mokyklos rektorius. 1762 Karaliaučiaus universitete pradėjo dėstyti istoriją, filosofiją, teologiją. Parengė apie 200 veikalų, iš jų 105 rankraščius lotynų kalba. Svarbiausi veikalai: De meritis Prussorum in poesia latina, 1751 [Apie prūsų nuopelnus lotynų poezijai], Erläuterung einiger preussischen Sprichwörter, 1760 [Kai kurių prūsiškų patarlių paaiškinimas], Comentatio historico critica de tribus linguis Regno Prussiae vernaculis, 1767 [Istorinis ir kritinis aiškinimas apie Prūsijos karalystės tris vietines kalbas], kuriame rašė apie lietuvių kalbos paplitimą, jos rašto paminklus; Beschreibung eines alten preussischen Manuscripts …, 1772 [Senojo prūsiško rankraščio aprašymas]. Jo paskaitos De facie rei litterariae in Prussia [Apie literatūros vaizdą Prūsijoje] išsausdintas Historia literaria Prussiae (1765). L. E. Borowskis išvertė į vokiečių kalbą Entwurf der preussischen Litterärgeschichte…, 1791 [Prūsijos literatūros istorinė apybraiža]. Šioje 4 tomų Prūsijos literatūros apžvalgoje minėti ir lietuviškai rašę Mažosios Lietuvos kunigai (pvz., Kristijonas Donelaitis), pateikta daug naujų duomenų (nuo viduriniųjų amžių iki XVIII a.). 1790 suorganizavo tęstinio leidinio Preussisches Archiv [Prūsų archyvas] rengimą. Sukaupė Karaliaučiaus senosios spaudos didelę kolekciją (po jo mirties atiteko Karaliaučiaus universiteto bibliotekai).

L: Schmidtke M. Pisanski, Georg, Philologe und Theologe // Königsberger Bürgerbrief. Nr. 54, 2000; MLFA.