Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helmut Motekat

Helmutas Motiekaitis, XX a. vokiečių germanistas, literatūrologas.

Motekat Helmut (Helmutas Motiekáitis) 1919 X 6Vyciškiuose (Pakalnės aps.) 1996 VII 16Vaterstettene (prie Müncheno), vokiečių germanistas, literatūrologas. 1938 baigė Tilžės realinę gimnaziją. Karaliaučiaus universitete studijavo germanistiką, istoriją, meno istoriją, anglistiką. 1946 Göttingene įgijo filologijos daktaro laipsnį, 1950 tapo habilituotu mokslų daktaru Müncheno universitete. Dirbo privačiu docentu, tapo 1973 profesoriumi. Müncheno universitete dėstė Naująją vokiečių ir lyginamąją literatūros istoriją. Skaitė paskaitas JAV, Kanados, Pietų Amerikos ir kitų šalių universitetuose. Buvo Johanno Gottfriedo Herderio mokslinių tyrimų tarybos (vok. Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat) nariu. 1982 tapo vienu iš Rytų ir Vakarų Prūsijos krašto pažinimo darbo draugijos Müncheno Ludwigo Maximiliano universitete (vok. Arbeitsgemeinschaft für Ost- und Westpreußische Landeskunde an der Ludwig-Maximilian-Universität München) įkūrėju ir 1982–1994 jos pirmininku. Savo mokslinius tyrimus paskyrė Rytprūsių literatūrai ir dvasinei krašto istorijai. Daugelyje savo veikalų rašė apie Karaliaučiaus universitetą ir miesto šviesuomenę. Svarbiausi veikalai: Arno Holz, Persönlichkeit und Werk [Arno Holz, gyvenimas ir kūryba] (1953), Ostpreußische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreußen [Rytprūsių, Dancigo ir Vakarų Prūsijos literatūros istorija. 1230–1945] (1977) (šioje knygoje rašė apie L. Baczko, S. Dachą, K. Donelaitį, L. Rėzą, L. Pasargę, E. Wichertą ir kitus – tačiau nepaminėjo Vydūno), Meiner Heimat Gesicht. Facetten ostpreußischen Geistes [Mano tėviškės veidas. Rytprūsių dvasia] (1982).

L: Motekat. H. Aspekte des geistigen und literarischen in Ost- und Westpreussen unter der Auswahl der Inselsituation 1918–1933 // Kultur in Preussenland der Jahre 1918 bis 1939. Lüneburg, 1987, S. 9–30.

Manfred Klein

MLEA

Iliustracija: Helmutas Motiekaitis (Motekat)