Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių salė

salė Tilžėje.

Lietùvių sãlė, Tilžės visuomenės taip vadinta salė, buvusi Aukštojoje g. 85. Lietuvių salė atsidarė 1931 V 3, ją nuomojo Lietuvių kultūros draugijai, Prūsų lietuvių moterų draugijai, „Spaudos“, „Pagalbos“ draugijoms, Lietuvių giedotojų draugijai Tilžėje, skaityklai, paskaitoms, lietuvių kalbos kursams, o 1933 XII 3 joje surengta „Spaudos“ draugijos 20 metinėms skirta paroda, kurią aplankė 50 žmonių. Lietuvių salės lankytojai šeštadienį, turgaus dieną, vienu metu galėjo ir skaityti, ir klausytis Giedotojų draugijos repeticijų. Čia galėjai sutikti Enzį Jagomastą (skaityklos bibliotekininką), Anitą (Oną) Jagomastaitę-Vilmantienę (tėvo talkininkę), Vydūną (Lietuvių kultūros draugijos vadovą, chorvedį), kitus žymius tilžiškius. 1935 pradžioje naciai paskleidė gandus, kad Lietuvių salė ir skaitykla uždarytos, tačiau toji dar veikė iki balandžio vidurio. 1935 birželį naciai uždarė ir salę. 1937 sausį skaityklą kitur atidarė Vokietijos lietuvių susivienijimas.

Iliustracija: Buvęs Tilžės viešbutis „Vokiečių namai“, kuriame vykdavo „Birutės“ draugijos ir Tilžės lietuvių klubo sueigos, 1988