Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Vokietijos lietuvių susivienijimas“

Mažosios Lietuvos lietuvininkų teises gynusi organizacija Tilžėje.

„Vokietjos lietùvių susiviẽnijimas“, lietuvių organizacija, 1926 oficialiai įregistruota Tilžės teisme. Kaip lietuvių visuomenės reikalais besirūpinanti draugija jau 1924 iš Karaliaučiaus konsistorijos išsireikalavo, kad Pakriokių bažnyčioje bent kas antrą sekmadienį būtų laikomos pamaldos lietuvių kalba. Priimta į Vokietijos tautinių mažumų susivienijimą Berlyne. „Vokietijos lietuvių susivienijimo“ atstovas 1928 dalyvavo Europos tautų mažumų kongrese Vienoje. Jis gynė Mažosios Lietuvos lietuvininkų teises. Kartu su Lietuvių kultūros draugija, Prūsų lietuvių moterų draugija, „Spaudos“ draugija įrengė Tilžėje Lietuvių salę. Čia skaitė paskaitas, rengė lietuviškas šventes, 1928 pavasarį minėjo Vydūno 60 metų sukaktį. 1931 „Vokietijos lietuvių susivienijimas“ buvo suorganizavęs 15 skyrių įvairiose apskrityse, įsteigė ir išlaikė lietuviškas mokyklas Tilžėje, Šilgaliuose ir Sentainiuose. Rengdavo lietuvininkių rankdarbių parodėles, turėjo biblioteką ir skaityklą. Pirmininkai: Enzys Jagomastas (1926), M. Meinius (po 1926), V. Mačiulaitis (po 1930), sekretorė Marta Zauniūtė.

Vilius Ašmys