Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anita Jagomastaitė-Vilmantienė

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja, kraštotyrininkė.

Jagomastáitė-Vlmantienė Anita, Ona 1900 I 12 Tilžėje 1941 VIII 21Paneriuose (prie Vilniaus), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja, kraštotyrininkė. Enzio Jagomasto duktė. Mokėsi Tilžės gimnazijoje. 1919–1920 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne kanceliarijos vedėja. Vėliau dirbo tėvo spaustuvėje. 1934–1936 Naujojo Tilžės keleivio redaktorė. 1936 Jagomastaitei-Vilmantienei buvo iškelta byla dėl minėto laikraščio publikacijų, neįtikusių nacių režimui. Vokiečių spaudos teismas iš Jagomastaitės-Vilmantienės atėmė redaktorės teises. Laikraštį iki jo uždarymo (1940 IX 2) Jagomastaitė-Vilmantienė redagavo beveik slaptai. Aktyvi Mažosios Lietuvos moterų, kultūros draugijų veikėja. 1941 pavasarį iš Tilžės persikėlė į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, dirbo mokslų akademijoje. Su broliu Dovu užrašinėjo Mažosios Lietuvos liaudies kūrybą. Surinko nemažai Mažosios Lietuvos tautosakos. Jos dalis buvo išspausdinta Tautosakos darbų III tome. 1937 ši publikacija pavadinimu Iš Mažosios Lietuvos tautosakos (surinko J. Banaitis, J. Bruožis, D. Jagomastas, E. Jankutė, A. Vilmantienė ir kiti) buvo išleista atskira knyga. Jagomastaitė-Vilmantienė parašė istoriografinę studiją Prūsų Lietuva ir jos suvokietinimas (serija Prūsų lietuvininkų knygynėlis, Tilžė, 1932). Antrojo pasaulinio karo pradžioje Jagomastaitę-Vilmantienę, jos vyrą Emilį Vilmantą-Mecklenburgą ir kitus Jagomastų šeimos narius gestapas be teismo sušaudė Paneriuose.

L: Baltrušaitytė B. Užmirštoji Ona Jagomastaitė // Mažosios Lietuvos moterys. V., 1988, p. 79–102.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Ona Jagomastaitė vestuvių dieną, 1920 / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Onos Jagomastaitės autografas Vydūno knygoje „Lietuvos aidos“ priešlapyje, 1904 / Iš Vytauto Kaltenio rinkimo