Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsų lietuvių moterų draugija

Prūsū Lietuvos moterū draugija, organizacija, veikusi 1921–1935 Tilžėje.

Prsų lietùvių móterų draugijà, Prūsū Lietuvos moterū draugija, veikė 1921–1935 Tilžėje. Pirmininkė Marta Raišukytė. 1921 išspausdino įstatus. Draugijos tikslas – puoselėti lietuviškas šeimos ir visuomenės tradicijas, supažindinti moteris su literatūros, muzikos bei dailės naujovėmis, mokyti rankdarbių. Prūsų lietuvių moterų draugija priklausė Prūsų lietuvių draugijų tarybai, per kurią aktyviai pasisakė prieš lietuvių persekiojimą Rytprūsiuose, 1932 pasirašė rezoliuciją, smerkiančią Vydūno užpuldinėjimus. Draugija prisidėdavo prie Tilžės lietuvininkų rengiamų švenčių, ruošdavo kalėdines dovanėles lietuvininkų vaikų darželiams, rengdavo vaišes. Prūsų lietuvių moterų draugija padėdavo savo narėms įsigyti naujausias siuvimo, audimo, mezgimo mašinas, mokė jomis dirbti.

Dar skaitykite Lietuvių moterų draugija.

Vilius Ašmys