Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lankupiai

kaimas ir seniūnija Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, Venckų valsčiuje.

Lañkupiai (vok. Lankuppen), kaimas ir seniūnija Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, Venckų valsčiuje, 30 km į pietryčius nuo Klaipėdos, 8 km į pietryčius nuo Priekulės, Minijos upės pakrantėse. Senąjį gyvenimą liudija 1897 ties Lankupiais Minijos dešiniajame krante aptiktas naujojo akmens amžiaus pabaigos kapas. Dar XVIII a. buvo 2 atskiri kaimai Stantz-Lankuppen ir John Snoten, vadinti bendru Lankupių vardu. XIX a. pradžioje žemdirbių kaime buvo 173 gyventojai 27 sodybose. 1863 pradėtas kasti Lankupių–Drevernos kanalas. Lankupių raidai turėjo įtakos Klaipėdos kanalo kasimas XIX a. pabaigoje – jis įsiliejo į Miniją ties Lankupių pietiniu pakraščiu. Daugybė laivų ir sielių stabtelėdavo ties Lankupių šliuzu. Pajamų iš laivybos, už įvairias paslaugas turėdavo ir Lankupių gyventojai. Lankupiuose veikė pieninė, paštas, mokykla (Lankupių pradinė mokykla). XX a. pradžioje Minijos dešiniajame krante buvo kaimo branduolys – keliolika tankiai susispietusių vidutinių ir didelių sodybų. Kelios sodybos buvo upės kairiajame krante. Pontoninis tiltas per Miniją ir akmenimis grįstas vieškelis vedė į Vilkyčius – geležinkelio stotelės ir plento Klaipėda–Tilžė link. Į vakarus nuo Lankupių nutiestas plentas Kintai–Priekulė, per kanalą – tiltas. Ties tiltu buvo užeiga, šiauriau – vėjo malūnas. Lankupių viensėdžiai kūrėsi dideliame plote – nuo Išlyžės rytuose iki Lamsočių pietuose. Ties Lankupių šliuzu kanalą kirto mažesnis tiltas. Kaimo šiaurinėje ir pietinėje dalyje veikė 2 perkėlos per Miniją. Didysis Lankupių kaimas buvo reikšminga apylinkių gyvenvietė. 1905 buvo 388 gyventojai, iš jų 297 lietuviai (78 %). 1926 buvo 373 gyventojai, kaimas valdė 662 ha žemės. 1941 Lankupių seniūnijoje buvo 331 gyventojai (su Bundalais ir Grumbliais). 1912–14 Lankupiuose veikė jaunimo organizacija Jaunimas (pirmininkas Jokūbas Kavolis). Tarpukariu buvo veiklus Lankupių Santaros skyrius. Lankupiuose laiškanešiu dirbo Endrikis Šadagys (Pagalbos pirmasis redaktorius, 1912 ir miręs šiame kaime). Lankupiuose iki mirties XIX a. gyveno Mikelis Šapalas (mokytojas, tikybos raštų ir giesmių autorius). Lankupiuose veikė Mikas Pėteraitis (Viliaus Pėteraičio tėvas), Pėteraitytė-Šadagienė bei jos duktė Šadagytė-Klumbienė (mirė Lankupiuose 1955 X). Vietovardis iš upėvardžio Lankupė (: lanka „pieva prie upės“).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Medinių pastatų puošyba Lankupiuose, 1996

Iliustracija: Medinių pastatų puošyba Lankupiuose, 1996

Iliustracija: Lankupiai. Laukininkų sodyba

Iliustracija: Lankupiai. Laukininkų gyvenamasis namas, 1996

Iliustracija: Lankupiai. Buvusios paplentės užeigos pastatai, 1992

Iliustracija: Lankupiai. Laukininko mūrinis staldas, 1996

Iliustracija: Lankupių kapinės, 1996

Iliustracija: Lankupių kapinės, 1996