Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lankupių pradinė mokykla

nuo 1737–1739 iki 1939 Lankupiuose veikusi mokykla.

Lañkupių pradnė mokyklà, įsteigta 1737–1739, XIX a. viduryje buvo dviejų klasių. Nuo 1855 mokytojavo lietuvių raštijos darbuotojas Mikelis Šapalas, 1910 – Wingendorfas, apie 1917 – Kunzė ir Sperberis, apie 1920 – Mauri(t)zas, nuo 1925 – Kuraitis (Kurrat) ir Purvinas, 1928 – Mikas Kavolis, apie 1933 – Bertulaitis, 1934–1939 – M. Pėteraitis, 1939–1940 – Toleikis. Mokykloje mokėsi Jokūbas Ašmonas, prieš 1930 Endrius Keraitis (po Antrojo pasaulinio karo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) Sidnėjaus skyriaus pirmininkas). 1922 lankė 65, vėliau – iki 50 moksleivių. Tarpukariu dėstyta vokiečių kalba, todėl Mokyklų draugijos rūpesčiu 1937 ūkininko Franzo Bergo užeigos namuose atidaryta privati lietuviška mokykla. Ją lankė 38 –moksleiviai, daugiausia iš Didžiosios Lietuvos atsikėlusių šeimų vaikai. Uždaryta 1939 Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą.

Albertas Juška

Iliustracija: Lankupių pradinė mokykla, apie 1938 / Iš Alberto Juškos rinkinio