Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jaunimas“, 1

lietuvių jaunimo draugija, įkurta 1912 Lankupiuose.

„Jaunimas“, 1. Lietuvių jaunimo draugija, įkurta 1912 V 5 Lankupiuose (Klaipėdos apskrityje). „Jaunimo“ nariai mokėsi lietuvių dainų, ratelių, deklamavo eilėraščius, rengė šventes. Draugijos veikla nutrūko per Pirmąjį pasaulinį karą.

Vytautas Gocentas