Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albano ir Kybelkos spaustuvė

spaudos įmonė, veikusi apie 1880–1884 Ragainėje.

Álbano ir Kybélkos spaustùvė, nuo 1883 lapkričio Albano ir C° spaustuvė. Veikė apie 1880–1884 pirmąją pusę Ragainėje. Įsteigė žydas J. Albanas ir lietuvis Kristupas Kybelka, panaudodami nusipirktą Šepės spaustuvę. Didžiajai Lietuvai išspausdino 3 knygas – Martyno Jankaus Štukaunas dainas, Lietuvišką „Aušros“ kalendorių metui 1884, Ignaco Lyskowskio Tris pamokslus apie gaspadorystę ir laikraščio Aušra 1883, nr. 1–5, Mažajai Lietuvai – laikraščius Ragniter Zeitung, nuo 1883 IV 6 Keleivį, 1884 Lietuvišką polytišką laikraštį. Prekiavo knygomis su Didžiosios Lietuvos knygnešiais. Spaustuvėje raidžių rinkėjo profesijos mokėsi lietuvių jaunuoliai. Frydrichas Storosta, parsinešęs Aušrą, sužadino savo brolio, būsimojo Vydūno, domėjimąsi lietuvių tautiniu atgimimu ir kultūra. Albano ir Kybelkos spaustuvės savininkai bankrutavo, ją nupirko Julius Siebertas.

Domas Kaunas

Iliustracija: Albano ir Kybelkos spaustuvėje 1883 išspausdintas „Aušros“ nr. 1