Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Keleivis“, 2

„Keleiwis Brolems Lietuwininkams Žines parnesząs“, 1883–1886 ėjęs laikraštis.

„Kelevis“, 2, „Kelewis Brólems Lietùwininkams Žinès parneszs“, 1883 V 18 Naujajam keleiviui virtus Tilžės keleiviu, kurį leido J. Reylanderis, 1883–1886 A. Einaras Ragainėje vėl pradėjo leisti savaitinį Keleivį gotišku šriftu. A. Einaro Keleivis iš pradžių bandė būti kiek lietuviškesnis, tačiau gaunama ta pati 450 markių metinė pašalpa lemdavo jo ištikimybę Vokietijai. Iš Ragainės Keleivis perkeltas į Tilžę, A. Einaras jį pardavė Jurgiui Traušiui (Priekulėje).