Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Kybrancas

XX a. banko tarnautojas.

Kýbrancas Adomas 1899 II 2Pėžaičiuose (Klaipėdos aps.) 1983 I 8Toronte (Kanada), banko tarnautojas, dirbo Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje. Mažosios Lietuvos veikėjo Jono Kybranco brolis. 1939 kovo mėn. pasitraukė į Didžiąją Lietuvą, po Antrojo pasaulinio karo su žmona (kilusia iš kuršininkų) Marianne Pedderis-Kybranciene (1907–1996) gyveno Toronte (Kanada), palaidoti Mississaugos Šv. Jono kapinėse prie sūnaus Norburto (1935–1961). Liko dukra Britta Armstrong, žentas ir 3 vaikaičiai.

MLFA