Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emil Rudolf Hugo Bleiweiss

Emilis Rudolfas Hugas Bleivaisas, XX a. vokiečių evangelikų liuteronų kunigas.

Bleiweiss Emil Rudolf Hugo (Emilis Rudolfas Hugas Bléiveisas) 1875 IX 6 1915 IV 1, vokiečių evangelikų liuteronų kunigas, išmokęs sakyti pamokslus lietuviškai. 1904 Šakūnų parapijos valdytojas, 1905 IV 1–1913 Vanagų, 1913–1915 Vyžių parapijos kunigas. 1907 VIII 20 padėjo Vanagų bažnyčios kertinį akmenį, 1909 II 9 ji pašventinta. Nuo 1905 kunigavo Vanaguose. 1911 šioje bažnyčioje įžegnojo būsimą lietuvių rašytoją Ievą Simonaitytę. 1912 lydėjo ją gydytis į Unguros luošų vaikų prieglaudą, pasirūpino globėju, važiavo jos aplankyti. Rašytoja visą gyvenimą jį prisiminė su ypatingu prielankumu. Jos pastangomis Bleiweisso palaikai kartu su paminklu iš nuniokotų Vyžių kapinių 1974 IX 14 perkelti į Vanagų kapines. Perlaidojant dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas (vyresnysis) ir Vanagų kunigas diakonas Ernstas Roga.

L: Brogienė R. Paaiškinimai // Simonaitytė I. Raštai. T. 2. V., 1987.

Vytautas Kaltenis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigas Emilis Bleiweissas / Iš Literatūros ir meno archyvo (I. Simonaitytės fondo)