Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Zaunius

Dovas Zaunius vyresnysis, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas, bibliofilas.

Zaũnius Dovas, vyresnysis 1845 I 26Rokaičiuose (Šilutės aps.) 1921 VI 25Rokaičiuose (Pakalnės aps.), Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas, bibliofilas. Dovo Zauniaus jaunesniojo, Augustės Zauniūtės ir Martos Zauniūtės tėvas. Baigęs vietos pradinę mokyklą visą gyvenimą ūkininkavo Rokaičiuose, jo sodyboje prieglobstį rasdavo Didžiosios Lietuvos žmonės, besislapstantys nuo caro žandarų persekiojimų. D. Zaunius vienas pirmųjų siekė Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimo, rėmė Didžiojoje Lietuvoje tuomet draudžiamos spaudos lotyniškais rašmenimis leidėjus ir platintojus. Parašė peticijų vyriausybei dėl lietuvių kalbos grąžinimo ir įteisinimo Mažosios Lietuvos mokyklose bei oficialiose institucijose. Dovas Zaunius su Martynu Jankumi, Enziu Jagomastu, Jonu Smalakiu, Kristupu Voska dalyvavo steigiant Lietuvių politišką draugystę. Su kitais įsteigė Mažosios Lietuvos Lietuvių rinkimų komitetą ir apskričių rinkimų draugijas, buvo jų vadovas. Rinkimuose keliskart keltas kandidatu į Prūsijos landtagą ir Vokietijos Reichstagą. Priklausė Lietuvių komitetui, 1900 parengusiam Paryžiaus pasaulinės parodos lietuvių ekspoziciją. „Birutės“ draugijos bibliotekininkas, rūpinosi choro kūrimu bei jo veikla; 1887–1903 su pertraukomis jos pirmininkas. 1900–1905 žurnalo „Varpas“ leidimo iždininkas. 1900–1905 Rokaičiuose įsteigė ir išlaikė biblioteką, vadinamąjį Tautišką knygyną, kur kaupė visą lietuvišką spaudą. Dalį rinkinių padovanojo Lietuvių mokslo draugijai Vilniuje. Tarpukariu nacistams pradėjus persekioti aktyvius lietuvių visuomenės veikėjus D. Zaunio įpėdiniai biblioteką saugojo pogrindyje; ji ir D. Zauniaus sodyba sunaikinta per Antrąjį pasaulinį karą.

Domas Kaunas

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Dovas Zaunius vyresnysis

Iliustracija: Dovo Zauniaus vyresniojo žmona Elzė Selenis-Zaunienė, XX a. pradžia / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo