Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Smalakys

XIX a. Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjas.

Smalakỹs Jonas (1835 VI 7 Didžiuosiuose Trumpaičiuose, Sausininkų valsčiuje, Lankos apskrityje 1901 V 8 Tilžėje), Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjas. Keliavo po Europos ir Azijos miestus, lankėsi Jeruzalėje, Italijoje. 1859 Italijoje įstojo į Giuseppės Garibaldi savanorių korpusą, dalyvavo mūšiuose. 1862–1894 ūkininkavo Didžiuosiuose Algaviškiuose, vėliau ūkį pardavė ir apsigyveno Tilžėje. 1890 su Dovu Zauniumi ir Martynu Jankumi suorganizavo Lietuviškos konzervatyvų draugystės komitetą, kuris 1892 perorganizuotas į Lietuvių konservatyvų skyrimo draugijos (Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės) Tilžės ir Lankos apskrities skyrių. Išrinktas draugijos pirmininko pavaduotoju. 1893 ir 1898 kandidatavo į Prūsijos landtagą, bet nebuvo išrinktas. 1898 VI 24 Klaipėdos ir Šilutės apskrityse išrinktas pirmuoju lietuvių atstovu į Reichstagą (buvo iki 1901), kuriame įsirašė kaip lietuvis ir gynė lietuvių teises. Tilžėje vertėsi prekyba. 1895 per Jonines Smalakio sodyboje įvyko Mažosios ir Didžiosios Lietuvos visuomenės veikėjų vakaras. Nuo 1895 „Birutės“ draugijos valdybos narys, tvarkė draugijos biblioteką. Smalakys buvo Rašymo ir skaitymo draugijos (įkurta 1898) valdybos narys.

Algirdas Žemaitaitis

MLFA

Iliustracija: Jonas Smalakys / Iš laikraščio „Keleivis“, 1951, Nr. 1