Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Birutės“ draugijos biblioteka

1885–1914 Tilžėje veikusi „Birutės“ draugijos biblioteka.

„Birùtės“ draugjos bibliotekà. Veikė 1885–1914 Tilžėje. Buvo skirta draugijos kultūrinio švietimo darbui ir Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos archyviniam saugojimui. Svarbiausias fondo komplektavimo šaltinis – dovanotos knygos. Jas aukojo visuomenės veikėjai, kultūros darbuotojai, įvairių šalių mokslininkai lituanistai: Mečislovas Davainis-Silvestravičius, Augustas Juodaitis, Jurgis Mikšas, Jonas Basanavičius, Adalbertas Bezzenbergeris, Adomas Kirkoras, Janas Baudouinas de Courtenay, Aušros, Varpo redakcijos, kai kurios spaustuvės. Retų knygų (pvz., Jono Bretkūno Postilė, 1591) surinkta archeografinėse ekspedicijose. Fondas papildytas t. p. perkant knygas (3 %) ir iš draugijos leidinių. „Birutės“ draugijos biblioteka 1908 turėjo apie 750 spaudinių. Iš jų XVI a. leidinių buvo 0,2 %, XVII a. – 0,2 %, XVIII a. – 2,2 %, XIX a. – 92,2 %, XX a. – 5,2 %. Knygos lietuvių kalba sudarė 61,2 %, vokiečių – 12,9v%, kitos – lenkų, rusų, graikų, lotynų, prancūzų, latvių, anglų, norvegų, sorbų kalbomis. Gotišku raidynu išspausdinta 52 % leidinių. Birutės draugijos biblioteka buvo saugoma bibliotekininkų namuose, knygos inventorinamos ir ženklinamos draugijos antspaudu. Katalogo neturėta. Birutės draugijos biblioteka naudojosi lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjai, knygų sąrašas nusiųstas į Sankt Peterburgą, Silvestrui Baltramaičiui, kuris duomenis panaudojo savo bibliografinėje rodyklėje. Kai kurie vertingi leidiniai eksponuoti 1900 tarptautinėje Paryžiaus parodoje. Bibliotekininkai: Kristupas Voska, Ernestas Vėjeris, Dovas Zaunius, Jonas Smalakys, Augustas Klimaitis, Kristupas Urėdaitis, Paulius Laužius. Vertingoji Birutės draugijos biblioteka dalis 1908 padovanota Lietuvių mokslo draugijai Vilniuje (dabar saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos fonde). Kadangi Birutės draugija be knygų negalėjo išsiversti, jos vadovybė iš naujo atkūrė aktualios visuomeninės, politinės, mokslo populiarinimo ir grožinės literatūros biblioteką. Ji nustojo gyvuoti per Pirmąjį pasaulinį karą.

Domas Kaunas

Iliustracija: „Birutės“ draugijos bibliotekos antspaudas / Iš leidinio „Knygotyra“, 1997